Tuesday Feb 13, 2024

Vand til Power-to-X

PtX dagsordenen buldrer derudaf, og der er brug for vand! Samtidig står forsyningsbranchen og skal af med en masse vand (fra regnvandshåndteringen, fra grundvandssænkning og fra renseanlæggene) - men kan det bruges? Og hvordan balanceres hensynet til vandforsyning og spildevandshåndtering ved planlægning af PtX-anlæg?

 

Netop disse spørgsmål har DNNKs podcast Vandkanten stillet til Henrik Tækker Madsen fra Silhorko-Eurowater, som er ekspert i membranfiltrering. Vært på dette afsnit er Ditte Marie Reinholdt Jensen, Strategikonsulent hos HOFOR.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320