Thursday Apr 07, 2022

Kan vi lære af naturen?

I dette afsnit snakker vi om klimaforandringernes påvirkning på vores kyster og den kystnære biodiversitet.

Chefkonsulent i kystdirektoratet Carlo Sass Sørensen og landskabsarkitekt og bæredygtighedsansvarlig i Scønherr Jacob Sandell Sørensen kommer rundt om emner som natur baserede løsninger, privat ejendomsret og zonering af kysten.

God fornøjelse!

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320